Verhalen uit het Verleden

#video #FX #music

03/03/2022

Veel mensen krijgen na 15 jaar geen geschiedenis meer. Aan ons de opdracht om een afgebakend onderwerp uit de Nederlandse geschiedenis uit te leggen middels storytelling uit. Mijn onderwerp is Bommen Berend (De vechtlustige bisschop van Münster, Christoph Bernard von Galen) die in 1672 de provincie Groningen binnen viel. Bommen Berend probeert eerst de vesting Bourtange, die langs een belangrijke toegangsweg naar Groningen ligt, te veroveren. De bevelhebber in Bourtange laat Von Galen weten dat er 200.000 kogels op hem liggen te wachten als hij zijn beleg niet opbreekt. De bisschop van Münster geeft na een paar dagen beschietingen op en wendt zijn leger tot Groningen.

Mijn oplossing is een video van de gebeurtenis van vroeger combineren met de omgeving van nu. Door de onderwerpen van vroeger in het zwart-wit te zetten krijg je een goed beeld van de verschillende onderdelen van het beeldmateriaal. De audio geeft een goed sfeer impressie van de tijd van doen en de schoten klinken daar weer duidelijk overheen.

Cambuur AR

#video #FX #app-design

03/03/2022

Inleiding

De opdracht is om een interactief product te ontwerpen die het verleden en de toekomst van Cambuur en de stad Leeuwarden laat zien. Dit product moet een grote WOW-factor hebben en goed de aandacht trekken. Het moet mensen aansporen om in beweging te komen. Het is de bedoeling dat het product met een paar jaar nog relevant is en dat het dus één overkoepelend verhaal heeft. De kernwaarden en de kleuren/huisstijl van de club moeten in het product verwerkt worden en het zou aan het einde van de case rechtstreeks naar de developer moeten kunnen.

Design gap
Cambuur wil graag een product zien die mensen kennis laat maken met de kernwaarden van de club en die tegelijkertijd ook de mensen aanzet om in beweging te komen. Omdat Cambuur graag AR terug wou zien, hebben we goed gekeken naar het voorbeeld van Brugge die ze in de presentatie lieten zien. Op basis daarvan zijn wij gaan brainstormen over leuke spellen en een opzet van ons product.

Oplossing
Onze oplossing is een interactieve game waarbij de speler op verschillende locaties in Leeuwarden leuke en sportieve minigames kan spelen. Op deze manier kunnen we de speler uitdagen om in beweging te komen en maakt de speler ook kennis met verschillende locaties die betrekking hebben tot Cambuur. Om ervoor te zorgen dat het spel aantrekkelijk wordt voor de speler, kunnen er badges en punten behaald worden. Door alle badges te behalen kan de speler een prijs winnen en met de punten kan de speler korting krijgen bij sponsoren van Cambuur.

Product
Omdat de opdrachtgever AR terug wou zien in het product, hebben wij gekozen voor een app. Deze app leid de speler door het verhaal van de game-wereld heen en trekt de speler in de game-wereld van Cambuur. Naast een prototype van de app, hebben wij voor de opdrachtgever een promotie video gemaakt. Hiermee wordt de doelgroep enthousiast gemaakt om de app te downloaden. Ook geeft deze video een goed beeld over hoe de app werkt.

Procesverslag

Groningen Airport Eelde

#video #animation #graphic-design

03/03/2022

90 jaar Groningen Airport! De opdracht is om de gebeurtenissen op de tijdlijn tot leven te brengen. De hele tijdlijn is niet noodzakelijk, er kan ook een specifieke gebeurtenis uitgelicht worden. Denk aan een animatie, stop-motion, game, applicatie etc. Het vliegveld is van maatschappelijk belang en de opdrachtgever wil daarom trots uitstralen.
Doelgroep: Passagiers, halers -en brengers, omwonenden.

Design gap
Airport Eelde kwam met de opdracht om de tijdlijn tot leven te brengen. Zij wilden hier graag een fysiek product voor, maar op locatie was er maar beperkte ruimte beschikbaar. Om ons concept te testen zijn wij naar de locatie geweest en hebben wij gekeken naar de optimale plaatsing van ons concept en de grootte hiervan. We kwamen er achter dat het product de meeste aandacht zou trekken als het meteen te zien was vanaf de ingang, maar ook dat we het product niet te hoog konden maken vanwege de schermen die erachter op de muur hingen. Daarnaast is hiervoor een paper-prototype gemaakt om de grootte verder te onderzoeken.

Oplossing
Onze oplossing is een nabootsing van de verkeerstoren van het vliegveld. In deze toren willen we door middel van animaties verschillende gebeurtenissen tot leven brengen. Door deze verkeerstoren in de centrale hal te zetten willen we de aandacht trekken van de bezoekers. Door dit concept kunnen bezoekers de interactie aangaan met de verschillende gebeurtenissen op de tijdlijn van Airport Eelde

Product
De verkeerstoren van Groningen Airport Eelde wordt voor de helft nagebouwd met digitale schermen i.p.v. ramen. Voor de stijl van het product hebben we gekozen voor een flat design met lichte kleuren.

Procesverslag

Playing With Potions

#video #animation #music

13/01/2022

Voor een schoolproject werkten we aan een animatievideo voor onze klant Ottiya. We hebben een geanimeerde tutorial gemaakt van het programma ScratchJr. In totaal zijn er drie video's gemaakt door onze zes teamleden. Voor dit project heb ik grotendeels gewerkt aan de muziek van de video.

Procesverslag

Typing Video

#video #stop-motion #music

28/07/2021

Computers kunnen op alle leeftijden worden gebruikt, maar hoe werken ze precies. Voor deze opdracht richten we ons op jonge kinderen en een manier om ze te leren typen en onderdelen van een computer.

Opdracht:
Maak twee animatievideo's met het thema; alles over computers. Een over typen en een over de onderdelen van de computer.

Procesverslag

De Nieuwe Muziekschool

#music #concept #game-design

01/06/2021

Je komt op alle leeftijden in aanraking met muziek, thuis, op school of zelfs op straat, maar vaak weet men niet waar muziek uit bestaat. Op school worden vaak liedjes gezongen en soms worden er zelfs instrumenten bespeeld. Natuurlijk luisteren mensen vaak naar de radio en komen bekende liedjes terug in games en video's op de telefoon of tablet. Zo komen jonge kinderen in aanraking met muziek, maar leren ze niet de theorie die daarbij hoort. Deze theorie houdt vooral in dat muziek uit verschillende componenten bestaat en deze samen een lied vormen.

Opdracht:
Bedenk een concept/product om de doelgroep (4-12) enthousiast te maken om meer over muziek te leren en eventueel muzieklessen te nemen.

Procesverslag

Future Design Center

#web-design

26/02/2021

De manier waarop de hogeschool de contacten met het werkveld onderhoudt, is de laatste tijd sterk veranderd. De hogeschool fungeert niet alleen als opleidingslocatie, maar vaak ook als partner in kennisintensieve projecten. Traditioneel zoekt het CMD-programma via het kenniscentrum contact met het bedrijfsleven. Na de fusie van NHL en Stenden is deze rol verbreed. Inmiddels wordt er academiebreed gewerkt, organisatorisch betekent dit dat het kenniscentrum nu een team vormt samen met de masters Serious Gaming en Design Driven Innovation en de bachelors HBO-ICT en HBO-IT. Bij de veranderende rol hoort ook een ander uiterlijk: het domein futuredesign.center is aangekocht en dit zou de etalage naar de buitenwereld kunnen worden.

Opdracht:
Opzetten van een portfolioplatform waarin bedrijven enthousiast worden om samen te werken met het onderwijs.

Bekijk de Demo-pagina's...

Procesverslag